กิจกรรมของโรงเรียน


มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กู้ภัยอุตรดิตถ์ จุดลับแล มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักสู้ภัยโควิด -19

โพสต์3 ก.พ. 2564 20:36โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 20:36 ]

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กู้ภัยอุตรดิตถ์ จุดลับแล มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักสู้ภัยโควิด -19 โดยมีนายโสภณ  สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก ให้การต้อนรับ ในกิจกรรมได้นำอุปกรณ์การเรียน ตุ๊กตาของเล่น หน้ากากผ้า เจลล้างมือ พร้อมทั้งแนะนำทบทวนการล้างมือ 7 ขั้นตอนให้นักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักอีกด้วย นอกจากนี้ได้มอบทุนนักเรียนเรียนดี จำนวน 1 ทุนและนักเรียนยากจน จำนวน 1 ทุน และทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 18 ทุนโดยคัดนักเรียนที่ไม่ได้รับทุน CCT เป็นผู้รับทุนดังกล่าว พร้อมมีผูใหญ่ใจดี องอาจ พลอยศรีไพร ได้มอบจักรยานให้นักเรียนที่ระยะทางจากบ้านกับโรงเรียนค่อนข้างไกล และสุดท้ายได้จับฉลากแจกของรางวัลต่างๆ ที่มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านได้มอบให้โรงเรียนเพื่อนำแจกให้นักเรียนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนได้ใช้มาตรการ D.M.H.T.Big Cleaning Day ครั้งที่2/2563

โพสต์3 ก.พ. 2564 20:32โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 20:33 ]

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสัก ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก เป็นผู้นำทีม พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เช็ดทำความสะอาดใน - นอกห้องเรียน อ่างล้างมือตัวแทน Cop Hero Thailand Magazine มอบอุปกรณ์การเรียน

โพสต์3 ก.พ. 2564 20:27โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 20:27 ]

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา อินทรีไฟ จากสำนักข่าว Cop Hero Thailand Magazine ประจำจังหวัดอุตรดิตถฺ ได้นำอุปกรณ์การเรียนมาให้นักเรียน พร้อมกับพูดคุยแนวทางการพัฒนาโรงเรียนว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาร่วมกันต่อไปอย่างไรCop Hero Thailand magazine ได้มารับมอบสิ่งของบริจาคจากผู้บริจาค

โพสต์3 ก.พ. 2564 20:23โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 20:28 ]

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทีมงาน ทีมงานข่าว Cop Hero Thailand magazine ได้มารับมอบสิ่งของบริจาค จากคณะครู ผู้ปกครองนักเรัยน และผู้มีจิตรศรัทธาที่ได้บริจาคสิ่งของตามโครงการปันน้ำใจให้น้องต้านภัยหนาว โดยปีนี้จะไปจัดที่ โรงเรียนบ้านห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเขียงใหม่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

โพสต์6 ส.ค. 2563 07:36โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2563 07:39 ]

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสักได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนวัดดอนสัก ซึ่งโรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ละรึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ และถือเป็นพิธีที่ได้ทำสืบต่อกันมาอย่างช้านาน โดยมีประธานนักเรียนเป็นนำกล่าวคำบูชาครู หลังจากนั้นจึงมีตัวแทนของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนนำพานไหว้ครูนำขึ้นไปไหว้ครูตามลำดับชั้น และ เมื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนนำพานไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นนักเรียนทุกคนได้นำกรวยดอกไม้ขึ้นมาไหว้ครู หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก ได้เจิมหนังสือศาลานุกรม และได้เกล่าให้โอวาทใจความว่า "การเป็นนักเรียนนั้น ถือได้ว่ามาอบรม หมายถึง อบให้สุก รมให้หอม และยังกล่าวถึงพระราชดำรัชของในหลวงว่า ถ้าโรงเรียนมุ่งเน้นคนเก่ง จะได้นักเรียนที่เก่งเพียงไม่กี่คน แต่ถ้ามุ่งเน้นนักเรียนเป็นเด็กดี จะได้เด็กที่ทั้งโรงเรียน พร้อมทั้งยังได้นำนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ที่ว่านักเรียนจะต้องเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และ มีทักษะ จึงจะใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ 

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

โพสต์17 ก.ค. 2563 22:00โดยนายโสภณ สีหะอําไพ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสัก จัดกิจกรรมสังคมจำลองเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ในการคัดเลือกคนเพื่อไปเป็นตัวแทนในระดับต่างๆ เช่น การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่กำลังมีการเลือกตั้งในตำบลฝายหลวง การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง การเลือกตั้งสามาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกตั้งแบบต่างๆ หลังจากนั้นจึงให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อคัดเลิอกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด 6 คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 41 คน มาใช้สิทธิ์ 40 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 97.56 ผลการเลือกตั้ง เด็กหญิงศิริภรณ์ อุ่นเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 15 คะแนน คิดเป็นร้อยล่ะ 37.50 เป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับคณะครูต่อไปแห่เทียนจำนำพรรษา 2563

โพสต์4 ก.ค. 2563 08:36โดยนายโสภณ สีหะอําไพ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสัก ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลฝายหลวง พร้อมด้วยชุมชนทุกหมู่บ้านของตำบลฝายหลวง ร่วมถวายเทียนจำนพพรรษาประจำปี 2563 ขึ้น ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร (วัดป่าแก้ว)  ตำบลฝายหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเชิญพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ในตำบลฝายหลวงจำนวน 10 วัดรับถวายเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้
โรงเรียนวัดดอนสักได้นำเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวายเทีียนจำนวน 3 วัดประกอบด้วย วัดดอนสัก วัดม่อนใหญ่ และวัดทุ่งเอี้ยง ในการถวายเทียนครั้งนี้ โรงเรียนได้ทำการบอกบุญให้กับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ด้วย


โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 ก.ค. 2563 08:24โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 08:25 ]

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดเทอมครั้งนี้โรงเรียนได้แจกหน้ากากผ้า เฟสชิว ที่ได้รับการบริจาคจากหลายภาคส่วนที่ได้บริจาคให้กับโรงเรียนวัดดอนสัก ในการเปิดเรียนครั้งนี้นักเรียนได้ทำการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเรียนและมีมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด19 พร้อมทั้งโรคหวัดตามฤดูกาลด้วย

ปรับปรุงโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์4 ก.ค. 2563 07:31โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 07:32 ]

ช่วงปิดภาคเรียนโรงเรียนได้รับบริจาคสีจากบริษัท ทีโอเอ จำกัด (ประเทศไทย) จำนวนหนึ่ง ได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียน ทำให้โรงเรียนดูสวยงามขึ้น 


โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

โพสต์4 ก.ค. 2563 07:21โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 07:24 ]

ช่วงการปิดภาคเรียน และช่วงระบาดของโรคโควิด19 ทำให้โรงเรียนได้เลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสักได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า "โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้" โดยโรงเรียนดำเนินการพิมพ์ใบงานใบความรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนนำกลับไปทำที่บ้านช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
 
1-10 of 29