Big Cleaning Day ครั้งที่2/2563

โพสต์3 ก.พ. 2564 20:32โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 20:33 ]
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสัก ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก เป็นผู้นำทีม พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เช็ดทำความสะอาดใน - นอกห้องเรียน อ่างล้างมือ