แห่เทียนจำนำพรรษา 2563

โพสต์4 ก.ค. 2563 08:36โดยนายโสภณ สีหะอําไพ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสัก ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลฝายหลวง พร้อมด้วยชุมชนทุกหมู่บ้านของตำบลฝายหลวง ร่วมถวายเทียนจำนพพรรษาประจำปี 2563 ขึ้น ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร (วัดป่าแก้ว)  ตำบลฝายหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเชิญพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ในตำบลฝายหลวงจำนวน 10 วัดรับถวายเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้
โรงเรียนวัดดอนสักได้นำเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวายเทีียนจำนวน 3 วัดประกอบด้วย วัดดอนสัก วัดม่อนใหญ่ และวัดทุ่งเอี้ยง ในการถวายเทียนครั้งนี้ โรงเรียนได้ทำการบอกบุญให้กับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ด้วย


Comments