การรับมอบโล่ และรางวัลโครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติฯ

โพสต์5 ธ.ค. 2562 07:02โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2562 00:07 โดย admin watdonsak.ac.th ]
โรงเรียนวัดดอนสัก ได้รับมอบโล่ และรางวัลแก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ประจำปี 2562 
โดยครูกุลทรัพย์ ยาสา เป็นผู้รับมอบโล่ดังกล่าว
Comments