กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนา

โพสต์22 ธ.ค. 2562 21:29โดยadmin watdonsak.ac.th   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2562 21:40 โดย นายโสภณ สีหะอําไพ ]
เมื่อวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดดอนสัก ได้เข้าร่วมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี กับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วย 8 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีวินัย การยอมรับในระบบหมู่ และการทำงานเป็นทีม ในการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้มีลูกเสือ - เนตรนารีเข้ารวมกว่า 400 คน 

Comments