กิจกรรมวันเด็กและปีใหม่

โพสต์18 มี.ค. 2563 22:13โดยนายโสภณ สีหะอําไพ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสักได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กและสวัสดีปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง พ่อค้าประชาชนเป็นอย่างมาก
Comments