วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสักและคณะครู ได้นำนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 ร่วมงานกฐินวัดม่อนใหญ่ อ.ลับแล และช่วยกันทำกระทงถวายให้ทางวัดม่อนใหญ่