กิจกรรมอำลาโรงเรียนวัดดอนสัก

โพสต์18 มี.ค. 2563 23:49โดยนายโสภณ สีหะอําไพ
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสักได้จัดกิจกรรมอำลาของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับขวัญกำลังใจที่ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นๆ โดยในปีนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาไวสัส 2019 (COVID - 19 ขึ้น
Comments