มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กู้ภัยอุตรดิตถ์ จุดลับแล มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักสู้ภัยโควิด -19

โพสต์3 ก.พ. 2564 20:36โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 20:36 ]
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กู้ภัยอุตรดิตถ์ จุดลับแล มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักสู้ภัยโควิด -19 โดยมีนายโสภณ  สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก ให้การต้อนรับ ในกิจกรรมได้นำอุปกรณ์การเรียน ตุ๊กตาของเล่น หน้ากากผ้า เจลล้างมือ พร้อมทั้งแนะนำทบทวนการล้างมือ 7 ขั้นตอนให้นักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักอีกด้วย นอกจากนี้ได้มอบทุนนักเรียนเรียนดี จำนวน 1 ทุนและนักเรียนยากจน จำนวน 1 ทุน และทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 18 ทุนโดยคัดนักเรียนที่ไม่ได้รับทุน CCT เป็นผู้รับทุนดังกล่าว พร้อมมีผูใหญ่ใจดี องอาจ พลอยศรีไพร ได้มอบจักรยานให้นักเรียนที่ระยะทางจากบ้านกับโรงเรียนค่อนข้างไกล และสุดท้ายได้จับฉลากแจกของรางวัลต่างๆ ที่มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านได้มอบให้โรงเรียนเพื่อนำแจกให้นักเรียนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนได้ใช้มาตรการ D.M.H.T.