Cop Hero Thailand magazine ได้มารับมอบสิ่งของบริจาคจากผู้บริจาค

โพสต์3 ก.พ. 2564 20:23โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 20:28 ]
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทีมงาน ทีมงานข่าว Cop Hero Thailand magazine ได้มารับมอบสิ่งของบริจาค จากคณะครู ผู้ปกครองนักเรัยน และผู้มีจิตรศรัทธาที่ได้บริจาคสิ่งของตามโครงการปันน้ำใจให้น้องต้านภัยหนาว โดยปีนี้จะไปจัดที่ โรงเรียนบ้านห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเขียงใหม่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563