พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

โพสต์6 ส.ค. 2563 07:36โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2563 07:39 ]
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสักได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนวัดดอนสัก ซึ่งโรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ละรึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ และถือเป็นพิธีที่ได้ทำสืบต่อกันมาอย่างช้านาน โดยมีประธานนักเรียนเป็นนำกล่าวคำบูชาครู หลังจากนั้นจึงมีตัวแทนของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนนำพานไหว้ครูนำขึ้นไปไหว้ครูตามลำดับชั้น และ เมื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนนำพานไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นนักเรียนทุกคนได้นำกรวยดอกไม้ขึ้นมาไหว้ครู หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก ได้เจิมหนังสือศาลานุกรม และได้เกล่าให้โอวาทใจความว่า "การเป็นนักเรียนนั้น ถือได้ว่ามาอบรม หมายถึง อบให้สุก รมให้หอม และยังกล่าวถึงพระราชดำรัชของในหลวงว่า ถ้าโรงเรียนมุ่งเน้นคนเก่ง จะได้นักเรียนที่เก่งเพียงไม่กี่คน แต่ถ้ามุ่งเน้นนักเรียนเป็นเด็กดี จะได้เด็กที่ทั้งโรงเรียน พร้อมทั้งยังได้นำนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ที่ว่านักเรียนจะต้องเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และ มีทักษะ จึงจะใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้