ปรับปรุงโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์4 ก.ค. 2563 07:31โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 07:32 ]
ช่วงปิดภาคเรียนโรงเรียนได้รับบริจาคสีจากบริษัท ทีโอเอ จำกัด (ประเทศไทย) จำนวนหนึ่ง ได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียน ทำให้โรงเรียนดูสวยงามขึ้น