รณรงค์ป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

โพสต์18 มี.ค. 2563 23:40โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 23:41 ]
โรงเรียนวัดดอนสักได้จักิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ขึ้นโดยได้ทำแผ่นพับในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื่อ และ การป้องกันการรับเชื้อ และโรงเรียนได้ทำวีดีทัศน์ประกอบเพลงล้างมือบ่อยๆ และ เพลงบี้โคโรนาให้ป่น
 

 

YouTube Video


YouTube VideoComments