โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

โพสต์4 ก.ค. 2563 07:21โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 07:24 ]
ช่วงการปิดภาคเรียน และช่วงระบาดของโรคโควิด19 ทำให้โรงเรียนได้เลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสักได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า "โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้" โดยโรงเรียนดำเนินการพิมพ์ใบงานใบความรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนนำกลับไปทำที่บ้านช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก