โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 ก.ค. 2563 08:24โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 08:25 ]
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดเทอมครั้งนี้โรงเรียนได้แจกหน้ากากผ้า เฟสชิว ที่ได้รับการบริจาคจากหลายภาคส่วนที่ได้บริจาคให้กับโรงเรียนวัดดอนสัก ในการเปิดเรียนครั้งนี้นักเรียนได้ทำการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเรียนและมีมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด19 พร้อมทั้งโรคหวัดตามฤดูกาลด้วย