ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาชั้น ป4-ป6

โพสต์18 มี.ค. 2563 23:00โดยนายโสภณ สีหะอําไพ
เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดดอนสัก ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ จังหวัดระยอง ชลบุรี ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ นักเรียนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ภายในบริเวณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร พิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอยากมาก
  

   


Comments