ศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น (ป1-ป3)

โพสต์18 มี.ค. 2563 22:44โดยนายโสภณ สีหะอําไพ
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสักได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในอำเภอลับแล และอำเภอเมือง โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน พร้อมทั้งคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่เป็นอย่างดี 
  
  

Comments