วันครูประจำปี 2563

โพสต์18 มี.ค. 2563 22:24โดยนายโสภณ สีหะอําไพ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนวัดดอนสักได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูของอำเภอลับ โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมวันที่โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) โดยมีครูพิชญ์นรี  หาญพิทักษ์ผล ครูอัตราจ้างของโรงเรียนวัดดอนสักได้รับเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ ประจำปี 2563Comments