ติดต่อสอบถาม


 โรงเรียนวัดดอนสัก หมู่ที่ 3 ตำบลฝายหลวง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร 055830203
E-Mail : watdonsak@utd1.go.th