การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มเครือข่ายลับแลพัฒนา

โพสต์15 ธ.ค. 2562 04:18โดยadmin watdonsak.ac.th   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2562 04:19 ]
โรงเรียนวัดดอนสักร่วมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดน้ำใส