กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี

โพสต์5 ธ.ค. 2562 07:05โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 07:06 ]
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดดอนสัก ได้รับการติดต่อจากคณะเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอลับแล และ ประเทศเกาหลี
Comments