ร่วมบริจาค

โพสต์4 ก.ค. 2563 06:23โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 06:23 ]

โรงเรียนวัดดอนสัก เรียนเชิญท่านร่วมบริจาคเงินผ่าน QR Code Promt Pay หรือผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาลับแล ชื่อบัญชี พัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดดอนสัก เลขที่บัญชี 020310231301
วัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินบริจาคของท่านจ้างครูอัตราจ้าง ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนได้จ้างครูอัตราจ้างจำนวนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนวัดดอนสักเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนค่อนข้างจำกัด
หมายเหตุ การบริจาคผ่าน QR CODE PROMPT PAY สามารถเลือกสิทธิ์ลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้โดยอัตโนมัติ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำบุญสร้างปัญญาให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดดอนสัก
อายุ วรรณโน สุขัง พลัง