แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ของตำบลฝายหลวง มีทั้งที่เป็นโบราณสถานศึกษา ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งทางโรงเรียนวัดดอนสักได้รวบรวมไว้ให้ศึกษาเรียรรู้

ม่อนจำศีล

โพสต์7 ก.ค. 2563 20:23โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2563 20:23 ]

ม่อนจำศีล เป็นสถานที่บำเพ็ญศีลภาวนาของเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร เจ้าผู้ครองเมืองลับแลพระองค์แรก สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1513 นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งพลับพลารับเสด็จรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2444 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพระเหลือ สามารถมองเห็นจุดชมวิวได้ 360 องศา 
นอกจากนี้ยังสันนิฐานกันว่าม่อนจำศีลเป็นหอสังเกตุการณ์ของเมืองลับแลสมัยโบราณ คู่กับม่อนเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองลับแลโบราณอีกด้วย 


วัดดอนสัก

โพสต์7 ก.ค. 2563 20:11โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2563 20:12 ]

วัดดอนสัก ถือได้มีโบราณสถานหลายอาคารด้วยกัน ตั้งแต่ 
1. วิหารที่มีงานพุทธศิลป์ 2 สลัย โดยภายในวิหารจะมีพุทธศิลป์ล้านนา ประกอบไปด้วยโขงพระเจ้าและตุงกระด้าง ส่วนภายนอกวิหารจะเป็นพุทธศิลป์สมัยอยุธยา ประกอบไปด้วยประตูวิหารอันวิจิตรตระการตา และงานปูนปั้นตัวมกร (อ่านว่า มะ-กะ-ระ) 
2. โบสถ์ อันเก่าแก่ไม่ทราบว่าสร้างไว้ตั้งแต่สมัยใด 
3. หอระฆังอันสวยงาม


พระราชานุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร

โพสต์15 ธ.ค. 2562 00:01โดยadmin watdonsak.ac.th

ระราชานุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านท้องทับแล ตำบลฝายหลวง  หลังพระราชานุสาวรีย์มีเนินเตี้ยสามารถปีนขึ้นไปชมวิวได้ มองเห็นเมืองลับแลยามเย็นได้อย่างสวยงาม  
            เจ้าฟ้าฮ่ามกุมารทรงเป็นกษัตริย์ในตำนานแห่งนครลับแลซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันครับ  มีตำนานปรัมปราเล่ามาว่า ใน นครโยกนาคพันธุ์สิงหนวัติโยนกนาคไชยบุรีศรีเชียงเเสน เกิดข้าวยากหมากเเพงจึงมีการอพยพย้ายถิ่นฐานหาที่อยู่ใหม่มีหนานคำลือ เเละ หนานคำเเสนเป็นผู้พาชาวเมืองเชียงเเสนลงมาเเละสร้างบ้านเเปลงเมืองในบริเวณที่เป็นเมืองลับเเลในปัจจุบัน ต่อมาได้หักร้างถางพงทำไร่ทำสวนจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีวัวควายช้างม้ามากมายบริเวณที่เป็นคอกวัว ควาย ต่อมาเรียกว่า "บ้านคอกควาย "บริเวณที่เป็นโรงเลี้ยงช้าง  ต่อมาเรียกว่า " บ้านคอกช้าง "หนานคำลือเเละหนานคำเเสนมีบุตรสาวชื่อนางสุมาลี เเละ นางสุมาลามีหน้าตาสวยงาม ต่อมาได้เป็นผู้คิดการทำผ้าตีนจก หน้าหมอนหกหมอนเเปด ผู้เป็นพ่อเห็นเข้าก็ชอบใจเเละคิดว่าจะนำไปถวายเเก่กษัตริย์เมืองโยนก 
            เมื่อกษัตริย์โยนกเห็นเเล้วก็ชอบพระทัยจึงขอนางสุมาลีเเละนางสุมาลาให้เเก่โอรส คือ เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร   หนานคำลือเเละหนานคำเเสนเห็นว่าลับเเลยังไม่มีกษัตริย์ปกครองจึงทูลขอให้เจ้าฟ้าฮ่ามกุมารลงไปปกครองเมืองลับเเล   เมืองโยนกจึงจัดขบวนขันหมากสู่ขอนางสุมาลีเเละนางสุมาลาถึงลับเเล   เมื่อเข้าเขตลับเเล   ชาวเมืองลับแลพร้อมใจกันต้อนรับเจ้าฟ้าฮ่ามเเละขบวนขันหมากด้วยความยินดีจึงได้ปูผ้าขาวตลอดทางเข้าสู่เขตลับเเล ที่นั่นจึงได้ชื่อว่า  บ้านต้นเกี๋ย ( ต้นเกลือ )    เมื่อมาถึงเจ้าฟ้าฮ่ามจึงได้มอบเเหวนให้เเก่นางสุมาลีเเละนางสุมาลา ที่นั่นจึงได้ชื่อว่า บ้านปันเเหวน เมื่อเห็นดังนั้นชาวเมืองต่างพากันยินดี ที่นั่นจึงได้ชื่อว่า บ้านเเสนสิทธิเจ้าฟ้าฮ่ามปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุข

1-3 of 3