ม่อนจำศีล

โพสต์7 ก.ค. 2563 20:23โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2563 20:23 ]
ม่อนจำศีล เป็นสถานที่บำเพ็ญศีลภาวนาของเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร เจ้าผู้ครองเมืองลับแลพระองค์แรก สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1513 นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งพลับพลารับเสด็จรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2444 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพระเหลือ สามารถมองเห็นจุดชมวิวได้ 360 องศา 
นอกจากนี้ยังสันนิฐานกันว่าม่อนจำศีลเป็นหอสังเกตุการณ์ของเมืองลับแลสมัยโบราณ คู่กับม่อนเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองลับแลโบราณอีกด้วย