วัดดอนสัก

โพสต์7 ก.ค. 2563 20:11โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2563 20:12 ]
วัดดอนสัก ถือได้มีโบราณสถานหลายอาคารด้วยกัน ตั้งแต่ 
1. วิหารที่มีงานพุทธศิลป์ 2 สลัย โดยภายในวิหารจะมีพุทธศิลป์ล้านนา ประกอบไปด้วยโขงพระเจ้าและตุงกระด้าง ส่วนภายนอกวิหารจะเป็นพุทธศิลป์สมัยอยุธยา ประกอบไปด้วยประตูวิหารอันวิจิตรตระการตา และงานปูนปั้นตัวมกร (อ่านว่า มะ-กะ-ระ) 
2. โบสถ์ อันเก่าแก่ไม่ทราบว่าสร้างไว้ตั้งแต่สมัยใด 
3. หอระฆังอันสวยงาม