ยาสูบทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

จะร่วมรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่
ในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ได้อย่างไร

สื่อเผยแพร่