สถานการณ์โควิต - 19
ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG


สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1     รับส่งหนังสือราชการ      เบิก - จ่ายเงินเดือน      
OBEC TV
Watdonsak Channet
  ITA
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1053690257&Area_CODE=5301

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • โรงเรียนวัดดอนสักแจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนวัดดอนสักแจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2564 20:39 โดย นายโสภณ สีหะอําไพ
 • ร่วมบริจาค โรงเรียนวัดดอนสัก เรียนเชิญท่านร่วมบริจาคเงินผ่าน QR Code Promt Pay หรือผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาลับแล ชื่อบัญชี พัฒนาการศึกษาโรงเร ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2563 06:23 โดย นายโสภณ สีหะอําไพ
 • แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยมีเหตุพิเศษ     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 18 มี.ค. 2563 20:07 โดย นายโสภณ สีหะอําไพ
 • การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลับแลพัฒนา โรงเรียนวัดดอนสัก จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลับแลพัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วย 8 โรงเรียน ซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 26 ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2562 04:23 โดย admin watdonsak.ac.th
 • การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มเครือข่ายลับแลพัฒนา โรงเรียนวัดดอนสักร่วมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดน้ำใส
  ส่ง 15 ธ.ค. 2562 04:19 โดย admin watdonsak.ac.th
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ล้างมือบ่อยๆ