ติดต่อสอบถาม
โรงเรียนวัดดอนสัก
เลขที่ 9 หมู่ 3 ตำบลฝายหลวง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร 055830203