ร่วมบริจาคเงินเพื่อพัฒนาการศึกษา

ร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดดอนสักด้วยบริบทของพื้นที่ เป็นโรงเรียนทางเลือกของหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง ผู้ปกครองที่มีความพร้อมจะนำนักเรียนไปเรียนโรงเรียนที่ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น โรงเรียนประจำอำเภอ โรงเรียนประจำจังหวัด ทำให้นักเรียนที่เรียนโรงเรียนแห่งนี้ได้รับฉายาว่า "นักเรียนแฟนพันธุ์แท้" จึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนทุกด้าน (4M) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อพัฒนา "นักเรียนแฟนพันธุ์แท้" เหล่านี้ให้ได้รับการเรียนรู้เท่าเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ ถ้าไม่มีโรงเรียนแห่งนี้แล้ว "นักเรียนแฟนพันธุ์แท้" ก็ไม่รู้ที่จะไปเรียนที่ไหน อาจจะเป็นนักเรียนตกหล่นที่อยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนแห่งนี้ก็ได้

โรงเรียนวัดดอนสัก จึงขอเชิญท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดดอนสัก เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษี หรือตามที่สรรพากรกำหนด โดยสามารถบริจาคได้ที่โรงเรียนวัดดอนสัก หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาลับแล ชื่อบัญชี พัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดดอนสัก เลขที่บัญชี 020310231301

ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนวัดดอนสัก โทร 055830203 สายตรง ผอ.โสภณ สีหะอำไพ 0817078766 หรือ Line Official

https://lin.ee/vTmkubW

ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา "นักเรียนแฟนพันธุ์แท้" กันครับ

**********************

ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำบุญเพื่อการศึกษานั้นส่งผลให้ท่าน ครอบครัว และคนที่ท่านรักได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ส่งเสริมให้การศึกษาหาความรู้ไร้อุปสรรค ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างในทุกๆ ทาง และจะประสบความสำเร็จอย่างมากหากมีความตั้งใจจริง

*************************