ระบบ Intranet เป็นระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน ผู้ที่สามารถดูข้อมูลนี้ได้ต้องเข้าระบบด้วย E-mail : ภายใน watdomain.ac.th เท่านั้น