ระบบ Intranet เป็นระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน ผู้ที่สามารถดูข้อมูลนี้ได้ต้องเข้าระบบด้วย E-mail : ภายใน XXX@watdomain.ac.th เท่านั้น

ลงทะเบียนคำสั่งปี 2565 (เฉพาะ ADMIN เท่านั้น)

ลงทะเบียนคำสั่งปี 2566 (เฉพาะ ADMIN เท่านั้น)

คำสั่งโรงเรียนวัดดอนสัก

คำสั่งระดับเครือข่าย - เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป