รายงานสถานการณ์ โควิด-19

พิธีพุทธาภิเษกเหรียญเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารและพระเหลือ รุ่นเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ หน้าอนุเสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

slidebanner

กิจกรรมของโรงเรียนวัดดอนสัก

สพป.อต.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สพป.อต.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เกษียณเกษมสุข ครูกุลทรัพย์ ยาสา

กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตรวจเยี่ยม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

DONSAK CHANEL

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนวัดดอนสัก

แผนที่โรงเรียนวัดดอนสัก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่ม 20 พฤศจิกายน 2562

Facebook Fanpage โรงเรียนวัดดอนสัก

Add Friend Office Line @watdonsak

IG :
โรงเรียนวัดดอนสัก

E-mail to
watdonsak school

สายตรง
ผู้อำนวยการ