กิจกรรมของโรงเรียนวัดดอนสัก

สพป.อต.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สพป.อต.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เกษียณเกษมสุข ครูกุลทรัพย์ ยาสา

กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ชุมนุมลูกเสือเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนาประจำปีการศึกษา 2563

โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563

นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสักได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนวัดดอนสัก

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

แห่เทียนจำนำพรรษา 2563

จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักสู้ภัยโควิด -19


ตรวจเยี่ยม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564