เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ศน.จำเนียร จันทะ และคุณพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนสัก โดยมีนายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก ให้การต้อนรับ ในการมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของสถานศึกษา