ค่ายพระศรีพนมมาศ ร่วมกับ อบต.ฝายหลวง ช่วยพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนสัก เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะครู โรงเรียนวัดดอนสัก - โรงเรียนบ้านนารี สามัคคีพัฒนา พร้อมด้วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพระศรีพนมมาศ และองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนวัดดอนสัก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564