สพป.อต.1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวปรียา ยุทธกิจไพบูลย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ได้รับมอบหมายจาก นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนสัก เพื่อติดความความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งได้นำความห่วงใยและส่งกำลังใจจาก ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกคน ถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า