กิจกรรมเกษียณเกษมสุข ครูกุลทรัพย์ ยาสา ครูโรงเรียนวัดดอนสัก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดดอนสัก ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมเกษียณเกษมสุข ให้กับครูกุลทรัพย์ ยาสา ครูโรงเรียนวัดดอนสัก ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ โรงเรียนวัดดอนสักได้จัดกิจกรรมโดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมี นางจงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เป็นเจ้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีนายมานพ นาคหมู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านนารี และประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนสัก รวมทั้งกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมาร่วมพิธีในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมเกษียณเกษมสุขในครั้งนี้ นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก มีความประสงค์ที่จะสืบสานประเภณีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นประเภณีโบราณของชาวอำเภอลับแล จึงได้จัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูที่จะเกษียณอายุราชการในครั้งนี้