วันเด็ก65

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565

เมื่อวีนที่ 7 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดดอนสัก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวััลจาก กู้ภัยอุตรดิตถ์ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จุดลับแล และ จุดนานกกก บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ โดยมี นายอำนวย แหยมยินดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ เด็กๆ ได้รับของขวัญ ของรางวัล พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารจาก ผู้ใหญ่ใจดี ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาให้เด็กๆ ได้ประทานฟรีตลอดงาน

ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมภายใต้การเฝ้าระวัง และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019