ผ้าป่าเพื่อการศึกษา1-2565

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดดอนสักได้จัดกิจกรรมทำบุญสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสัก พร้อมทั้งได้ทอดผ้าป่าออนไลน์เพื่อการศึกษา โดยนำเข้ารายได้สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและจ้างครูอัตราจ้างให้ครบชั้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้นำอาหารคาวหวาน มาร่วมถวายพัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระมหาจรูญ เขมธมโม เจ้าอาวาสวัดดอนสักเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ยอดผ้าป่าอย่างไม่เป็นทางการได้ 117,461 บาท และยังมีผู้มีจิตศัทธาร่วมทอดผ้าป่าออนไลน์ครั้งนี้ยังคงโอนเข้าบัญชีได้ตลอดเวลา

ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้จงเป็นพละปัจจัยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ