สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมวันเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก ได้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมในวันเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย คุณรุจิวัลย์ แพฟื้น นักวิชาการศึกษา และคุณเจิมตะวันเข็มมงคล นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ซึ่งคณะตรวจเยี่ยมได้ให้กำลังใจ และคำแนะนำต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา