slidebanner

กิจกรรมของโรงเรียนวัดดอนสัก

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ชุมนุมลูกเสือเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนาประจำปีการศึกษา 2563

โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563

เพิธีไหว้ครู 2563

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

แห่เทียนจำนำพรรษา 2563

จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักสู้ภัยโควิด -19

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนวัดดอนสัก

แผนที่โรงเรียนวัดดอนสัก

รณรงค์ป้องกันโควิด19

ล้างมือบ่อยบ่อยจำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่ม 20 พฤศจิกายน 2562

Facebook Fanpage โรงเรียนวัดดอนสัก

Add Friend Office Line @watdonsak

IG :
โรงเรียนวัดดอนสัก

E-mail to
watdonsak school

สายตรง
ผู้อำนวยการ